График дежурства администрации

График дежурства администрации по субботам в I семестре 2014-2015 уч.года

Дата

Учебный корпус 1 ул. Мурысева, 61

Учебный корпус 2 ул. Ленина, 68

Учебный корпус 3 ул. Ленина, 70

06.09.2014

Вершинина А.Ф.

Гозаева Е.М.

Писяева Л.М.

13.09.2014

Г оролатова Т.С.

Красницкая Т.Н.

Агафоненок Н.А.

20.09.2014

Кутузова В.Е.

Гозаева Е.М.

Агафоненок Н.А.

27.09.2014

Пешкова Е.А.

Горолатова Т.С.

Писяева Л.М.

04.10.2014

Пешкова Е.А.

Горолатова Т.С.

Асташина Т.Н.

11.10.2014

Чачакова Л.У.

Красницкая Т.Н.

Агафоненок Н.А.

18.10.2014

Шавалиев P.M.

Гозаева Е.М.

Агафоненок Н.А.

25.10.2014

Асташина Т.Н.

Горолатова Т.С.

Казандаев И.А.

01.11.2014

Вершинина А.Ф.

Красницкая Т.Н.

Асташина Т.Н.

8.11.2014

Горолатова Т.С.

Агафоненок Н.А.

Афанасьева Е.Г.

15.11.2014

Кутузова В.Е.

Половинкина Т.В.

Писяева Л.М.

22.11.2014

Пешкова Е.А.

Гозаева Е.М.

Агафоненок Н.А.

29.11.2014

Чачакова Л.У.

Асташина Т.Н.

Казандаев И.А.

06.12.2014

Шавалиев P.M.

Афанасьева Е.Г.

Половинкина Т.В.

13.12.2014

Вершинина А.Ф.

Горолатова Т.С.

Асташина Т.Н.

20.12.2014

Кутузова В.Е.

Красницкая Т.Н.

Афанасьева Е.Г.

27.12.2014

Пешкова Е.А.

Гозаева Е.М.

Казандаев И.А.

 

График дежурства администрации в учебные дни в учебных корпусах колледжа в I семестре 2014-2015 уч.года

Дни недели

Учебный корпус 1 ул. Мурысева, 61

Учебный корпус 2 ул. Ленина, 68

Учебный корпус 3 ул. Ленина, 70

Учебный корпус 4 ул. Ленина, 72

I смена

II смена

I смена

I смена

II смена

II смена

Понедельник

Горолатова Т.С.

Красницкая Т.Н.

Писяева Л.М.

Агафоненок Н.А.

Ермаков С.А.

Вторник

Чачакова Л.У.

Асташина Т.Н.

Казандаев И.А.

Афанасьева Е.Г.

Ермаков С.А.

Среда

Половинкина Т.В.

Горолатова Т.С.

Агафоненок Н.А.

Асташина Т.Н.

Ермаков С.А.

Четверг

Асташина Т.Н.

Шашкова Н.А.

Афанасьева Е.Г.

Писяева Л.М.

Ермаков С.А.

Пятница

Вершинина А.Ф.

Пешкова Е.А.

Гозаева Е.М.

Асташина Т.Н.

Казандаев И.А.

Ермаков С.А.